Sinnes Terrasse: Resalg i stampe

Mange leiligheter som ble solgt før byggestar leies nå ut i helger, ukebasis eller åremål.