Byen skal blomstre

Det blir livlig i byen i vår og enda flere blomster enn i fjor.