Trimresept skal gi oss bedre helse

— Målet er en mer aktiv befolkning ved å dreie fokus vekk frapillespising alene til mer aktivitet, sier Kristin Ravnanger,statssekretær i Helsedepartementet.