Hvorfor bru over Gandsfjorden?

— Forlengelse av firefelts motorvei på E39 til Hove vil være godt nok. Spar Lura bydel for problemene, sier brumotstanderne.