Farlig godstrafikk gjennom boligområde

Tankbiler med brannfarlig last kjører daglig gjennom boligområdet i Breivig. Det er ingen generelle sikkerhetsregler for slik transport i tett bebyggelse.