Skjerpet dom for voldtekt

En 39-åring bosatt i Stavanger fikk skjerpet straffen i Gulating lagmannsrett med to måneder ekstra i fengsel.