Mener kommunen bryter strandløfter

Hytteeier Kjell Reidar Tjemsland mener Sandnes kommune har gått bort fra løfter og føler seg overkjørt av kommunens byggesaksavdeling.