61-åring tilbudt klinikkstilling

Fagdirektør Nils B. Johannessen ved Vest-Agder sykehus i Kristiansand blir tilbud stillingen som ny fagdirektør på kirurgisk-ortopedisk avdeling ved Sentralsjukehuset i Rogaland. Det er stillingen etter overlege Tom Glomsaker som ble avskjediget som dermed er i ferd med å bli besatt igjen.