- Vi ble tråkket på av SiR

Hjelpepleierne som ble fjernet fra røntgen— avdelingen i april,følte seg ydmyket av SiR- ledelsen. De sto alene, uten løpendeinformasjon og støtte.