Aksnes føler seg overkjørt

Ordfører Karl Edvard Aksnes i Gjesdal ønsker en prinsipiell debatt om fylkeslandbruksstyrets rolle. Kommunen er blitt overprøvd to ganger den siste tiden. Det liker ordføreren lite.