Stavangermann mistet livet

44 år gamle Bjarne Gunnar Jordalen fra Stavanger, omkom damotorsykkelen han kjørte traff en bil på Sandesletta i Sola torsdagettermiddag.