- Unntakstilfelle, sier utbygger

Styremedlem Lasse Bjerved i Stavanger Næringsselskap AS erkjenner at det er feil og mangler i leiligheten til ekteparet Tiley, og at disse skal rettes opp. Selskapet mener utbedringene vil ta tre uker å gjennomføre.