Økt bompris fjerner køen

Vegvesenet tar bygging av gandsfjordbru og framdriften for nyeriksvei 44 som gisler for å kreve 20 kroner hele døgnet ibomringen. Politikerne må ta et vanskelig valg.