Riksveg 44 må til Fylkesmannen

Etter ein heftig og lang debatt vedtok fleirtalet i bystyret at vedtaket om å byggja nye rv 44 utan miljøtunnelar, er gyldig.