Kavli sikler etter Tine-anlegg

Kavli og Q-meieriene vil seriøst vurdere å kjøpe Tines meieribygg på Voll, dersom Tine— ledelsen vedtar et nytt stormeieri på Jæren.