Oljesøl i sjøen ved Forus

Et 200 kvadratmeter stort oljeflak ble lørdag kveld observert i sjøen nedenfor asfaltverket på Forus.