Gravearbeid på Madlatuå

MADLA: Gamle vannledninger av asbestsement skal skiftes ut på Madlatuå. I tillegg skal stikkledningen for avløpsvann mellom den kommunale avløpsledningen og hver enkelt bolig separeres. Arbeidet forventes ferdig i juni 2005.