Feiring i bydelene

Selv om det er mest folk i sentrum 17. mai, skjer det også mye i de forskjellige skolekretsene. Her er en oversikt over hva som skjer i ditt nærmiljø. Kommunen sender for øvrig ut fullstendig program til alle hus-standene.