La det swinge...

— Hva sier du til å være med på distriktets lengste og mest spesielle dansegalla?