Underskudd for Sola kulturhus

Kulturhuset nådde ikke målet om å gå i balanse, men et underskudd i 2002 på 644.188 er en god resultatforbedring fra 2001.