Golf til politikerne

Golf Management har søkt kommunen om å få slippe å bygge hele sykkelstien kommunen har sagt må bygges før den planlagte golfbanen på Bærheim i Sandnes kan åpnes.