Venstre motvillig med på debatt

Venstre blei dregne meir eller mindre motvillig inn i ein ny skuledebatt, seier Frank Sagsveen.