Bolig-bråk i Strand

Nye urbane byggeprosjekter kolliderer med det tradisjonelle boligmønsteret i Strand. Samtidig må etablerere vente lenger på Jørpelands nye store byggefelt.