Seks vil kjøpe Gamle Meieriet

Hvem som får tilslaget på kjøp av eiendommen Gamle Meieriet, med bypipe og bolighus, blir avgjort i formannskapet 30. oktober, håper kontorsjef Dag Egaas i Eigersund kommune.