Ungdomsprofil på Ryfylkefestivalen

— Ryfylkefestivalen er utrolig viktig for kulturlivet i Ryfylke. Det er inspirerende å få store nasjonale navn til distriktet samtidig som det gir lokale en mulighet til å få et større publikum, sier kultursjef i Suldal, Astrid Rysstad