Lang kamp mot byråkratiet

Helt siden Eirin Gjedrem ble lammet i en stupeulykke i Hafrsfjord for 14 måneder siden, har familien kjempet en lang og innbitt kamp for å legge mulighetene best mulig til rette for henne.