Plassatjern foreløpig reddet

Kommunen måtte både gi og ta under mandagens mekling i forbindelse med kommuneplanen.