Oljerallar på museum

Jobb, penger og vill vest lokket ham fra Karlstad til Stavanger i 1985. Han ble ikke skuffet. Han ble.