50 årsverk i fare på Sola

Omorganisering av lufttrafikk-tjenesten i både Norge og Norden kan sette opptil 50 årsverk på Stavanger lufthavn, Sola, i fare.