Varmt mellom laknene på Forus

Det må nødvendigvis bli litt klamt når 28 tonn tekstiler skalvaskes på 90 grader. Vi sjekker tempen på Rogaland Tekstilservicepå Forus.