Bomrekord for Ryfast

BOM: I juni ble det krevd inn 975.000 kroner i forhåndsbompengertil Ryfast. Det er om lag 177.000 kroner mer enn forrigetoppnotering, som ble satt i april.