Må ta pengene av eget budsjett

— Konsekvensen blir at vi må ta ekstrakostnadene av eget budsjett. Det vil si at vi konkret lar være å bruke penger på noe eller vi kan frigjøre lønnsmidler ved å la stillinger være ubesatt. Dette er en løpende vurdering som de ulike driftsenhetene må ta, sier Olav Sønderland, politimester i Rogaland politidistrikt.