Færre tollere på jobb

Strammere budsjetter gjør at tollkontrollen blir dårligere.