Hva skal erfaring og praksis bety?

Kjersti Standish på Bryne har jobbet som hjelpepleier i mange år, men har ikke vært kvalifisert til høyere utdanning. Nå håper 40-åringen å komme inn på sosionomstudier til høsten, siden erfaring og praksis kan erstatte formell skolegang.