Bjerkreim får jungel

Vi skal gå fra uhu til aha. Unger som er aktive ute, blir triveligere inn, sier Christoffer Songe.