Fylkesrådmannen vil redde geriatrisk

Fylkesrådmannen foreslår å reforhandle avtalen mellomfylkeskommunen og Sentralsjukehuset i Rogaland som gjør atsykehuset må spare 60 millioner kroner.