Sjau om jærsk skjenking

Hvis Klepp kommune sier nei til alle søknader om alkohol fra Arvid Mæland fram til år 2003, vil det åpne for mer privat skjenking på Jæren.