Stadig færre fly fra Sola

Nedgangen i den innenlandske flytrafikken på Stavanger lufthavn, Sola, fortsetter. Til utlandet øker derimot passasjerbelegget.