Mannsdominert bystyre

Over halvparten av medlemmene i det nye bystyret er nye. Bare 36prosent av dem er kvinner.