Bane framfor bil i den nye byen

Hva heter det? Jåttåvågen skal bli et mangfoldig, moderne og miljøvennlig byområde? Med nær 8000 arbeidsplasser og over 1500 boliger? Ja, slik smeller det av ordene i offentlige dokumenter.