Rørande semje om Hå-framtida

Hå-politikarane nærast lovpriste planen for korleis folk i Hå skal leva og bu, og vedtok i går samrøystes kommuneplanen for åra fram til 2018.