Ingen samordnet ferie

Å samkjøre fristene for SFO og Fiks Ferige Ferie i år, er ikkeaktuelt.