Vil ikke stenge Krossen for biler

Byplansjefen vil foreløpig ikke gå inn for å stenge Solaveien/Gjesdalveien for biltrafikk i den gamle Krossen. Men på lang sikt mener han tiltaket vil tvinge seg fram.