Jærbanen med punktlighets-rekord

Av 22.000 tog— avganger på Jærbanen i 2000 var 93 prosent i rute. Dette er det beste resultatet i Jærbanens historie.