Vil stoppe vitneavhør for tyske domstoler

Stein Viksveens advokater kontakter nå tyske domstoler for å hindre at rettslige avhør i saken gjennomføres slik Pot legger opp til.