Stiller opp for butikken

Talgje har en butikk. Nå må den ut av lokalene på hurtigbåtkaien. Men Talgjebuen sørger for at butikken overlever.