Rektor redd for ulykker

St. Svithun skole er i så dårlig forfatning at det, etter normalemål, ikke er forsvarlig å drive den. Men — det er gitt dispensasjontil drift fram til 14. juni 2004. Da skal skolen etter planenrehabiliteres.