Usikkert for ny tunnel

Iversflaten tunnel på Rv.13 langs Suldalsvatnet kan bli forsinket om ikke Statens vegvesen Rogaland blir enig med seg selv.