Vil utvide småbåthavn på Lura

I Lura båtforening er det ulike syn på det å få en industrihavn som nabo. Styrelederen ser flere positive sider.