Neppe tunneler på rv 44

I utvalg for byutvikling var det klart flertall for å bygge nye riksvei 44 med to miljøtunneler. Dette synet vinner neppe fram i bystyret.